10 đổi mới quan trọng trong Luật Đất Đai sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1/7

10 đổi mới quan trọng trong Luật Đất Đai sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1/7

Ngày 29/11/2013, Quốc hội đã thông qua Luật Đất đai năm 2013. So với Luật Đất đai năm 2003, Luật Đất đai năm 2013 có 14 chương với 212 điều, tăng 7 chương và 66 điều, đã khắc phục, giải quyết được những tồn tại, hạn chế phát sinh trong quá trình thi hành Luật đất đai năm 2003. Đây là đạo luật quan trọng,....

Đọc thêm
Quy trình thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng?

Quy trình thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng?

"Quy trình xin giấy phép xây dựng" uỷ ban nhân dân cấp xã cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ ở những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt, những điểm dân cư theo quy định của Uỷ ban nhân dân cấp huyện phải cấp giấy phép xây dựng thuộc địa giới hành chính do mình quản lý....

Đọc thêm
Thủ tục sang tên sổ đỏ nhà đất và chi phí

Thủ tục sang tên sổ đỏ nhà đất và chi phí

Thủ tục sang tên sổ đỏ - Khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ người này sang người khác chúng ta cần tiến hành thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình nhằm tránh những tranh chấp hoặc các rủi ro không đáng có liên quan tới nhà đất đã chuyển nhượng, mua bán...

Đọc thêm