Tin kinh tế

100.000 tỷ nợ xấu sẽ được vamc dọn dẹp trong năm nay

Kể từ khi hoạt động đến hết năm 2014, vamc đã mua được khoảng 130.000 tỷ nợ gốc với giá mua 105.000 tỷ đồng. trong năm 2015, công ty này dự kiến mua thêm từ 70.000 tỷ - 100.000 tỷ đồng, góp phần đưa nợ xấu về mức…