Quản trị cuộc đời

Muốn khởi nghiệp, hãy lên kế hoạch

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Công ty TNHH Opalese Việt Nam đã có những chia sẻ về việc lập kế hoạch, đánh giá ý tưởng kinh doanh, những việc cần làm với các bạn trẻ trước khi khởi nghiệp.

Quản lý thời gian hiệu quả?

Bạn có thể không ngờ rằng nhiều cách thức quản lý thời gian lại đang lãng phí thời gian của bạn. khi liệt kê ra những việc cần làm, lên lịch công việc, sắp xếp các cuộc hẹn…,…