Quản trị cuộc đời

Quản lý thời gian hiệu quả?

Bạn có thể không ngờ rằng nhiều cách thức quản lý thời gian lại đang lãng phí thời gian của bạn. khi liệt kê ra những việc cần làm, lên lịch công việc, sắp xếp các cuộc hẹn…,…