Tin kinh tế

Bà Rịa - Vũng Tàu: Thành lập thị xã Phú Mỹ

Thị xã Phú Mỹ có 333,84 km2 diện tích tự nhiên và 175.872 người và 10 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 5 phường (Phú Mỹ, Hắc Dịch, Mỹ Xuân, Phước Hòa, Tân Phước) và 5 xã (Châu Pha, Sông Xoài, Tân Hải, Tân Hòa, Tóc Tiên).

Xây dựng nhà máy xử lý bụi thép tại Vũng Tàu

Công trình sẽ được khởi công xây dựng tại khu công nghiệp Phú Mỹ 3, Thành phố Vũng Tàu để sản xuất oxit kẽm bằng cách xử lý 100.000 tấn bụi lò phát sinh từ quá trình sản xuất thép trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mỗi năm.